Δράσεις αγωγής, υγείας και πρόληψης από το Κέντρο Υγείας Καστοριάς

Κατά τη διάρκεια του Μαρτίου 2024, στα πλαίσια υλοποίησης Δράσεων Αγωγής Υγείας και Πρόληψης , το προσωπικό του Κέντρου Υγείας Καστοριάς πραγματοποίησε, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, επισκέψεις στα περιφερειακά ιατρεία Χιλιοδέντρου, Πενταβρύσου, Πολυκάρπη, Τοιχιού και Μεσοποταμίας.

Κατά τις συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν τεστ Παπανικολάου και ενημέρωση για θέματα πρόληψης γυναικολογικών παθογενειών. Επίσης έγινε προώθηση, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά με το πρόγραμμα ¨Φώφη Γεννηματά¨.

Σας ενημερώνουμε πως θα συνεχιστούν οι επισκέψεις στα υπόλοιπα περιφερειακά ιατρεία αρμοδιότητας του Κέντρου Υγείας Καστοριάς.

Τέλος, θα θέλαμε να εκφράσουμε θερμές ευχαριστίες για την άψογη συνεργασία, τους:

-τον Πρόεδρο του Χιλιοδέντρου
-τον Πρόεδρο της Πενταβρύσου
-την Πρόεδρο της Πολυκάρπης
-την Προόεδρο του Τοιχιού
-και το προσωπικό Π.Ι. Μεσοποταμίας
Και
-τις κινητές ομάδες ΚΟΜΥ ΕΟΔΥ που ανέλαβαν τη μεταφορά του προσωπικού.