Χριστοπούλεια 2024 – “Αγάπησα την που καρκιάς”

Ο αυλόγυρος φεγγοβολά που μπαίνει τέτοια νύφη, και ο γαμπρός χαμογελά που βρήκε τέτοια τύχη!

Είναι μοιραία φαίνεται αυτή η γνωριμία να έχει επιστέγασμα είς την εκκλησία.

Θα δείτε τα πεθερικά πως ζούνε τη χαρά τους, δεν είναι λίγο άλλωστε παντρεύκουν τα παιδιά τους.

Ελάτε φίλοι και γνωστοί, αλλά και ούλοι οι άλλοι στο Πάρκο Ολυμπιακής, που ‘ ναι χαρά μεγάλη.

Παντρεύκεται η Μαρουλού και παίρνει τον Πανίκο, Δευτέρα στις 17, ε! δεν το λες και λίγο.

Κουμπάρος είναι χουβαρντάς και κάνει μέγα γλέντι, με όλα τα “έθιματα” και έτσι ως του πρέπει.

Θα χει χορό, θα χει φαί, θα έχει και τραγούδι μα πάνω απ’ όλα
φίλοι μου, εν να καεί το πελεκουδι.

Μπορεί να είναι εικόνα κείμενο