Καταγγελία για αποκλεισμό μαθητή στο φάσμα του αυτισμού στην Καστοριά

Είμαστε στη δυσάρεστη θέση να δημοσιοποιήσουμε καταγγελία γονέων προστατευόμενου μέλους του σωματείου μας, σύμφωνα με την οποία: “Η μοναδική σχολική μονάδα Ειδικής αγωγής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της πόλης μας αρνείται να εγγράψει μαθητή της Α’ στην Β’ τάξη Γυμνασίου. Ο μαθητής ολοκλήρωσε ανελλιπώς τη φοίτηση του στην εν λόγω σχολική μονάδα κατά το έτος 2023-2024, έλαβε βαθμολογία Α και Β τετραμήνων και ολοκλήρωσε επιτυχώς τις προαγωγικές εξετάσεις της Α’ Γυμνασίου. Σύμφωνα με τον νόμο ο μαθητής έπρεπε να προαχθεί με αυτόματη διαδικασία στην Β’ τάξη μέχρι τις 21 Ιουνίου, διαδικασία που δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα μέχρι και σήμερα. Ο διευθυντής του σχολείου αρνείται πεισματικά την εγγραφή του μαθητή στην Β’ τάξη επικαλούμενος άνωθεν οδηγίες.”

Ο καταστατικός σκοπός της Εταιρείας Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό-ΔΑΔ Ν. Καστοριάς είναι η εν γένει προστασία και ειδικότερα η συνεχής ανάδειξη, διεύρυνση και περιφρούρηση των ατομικών, κοινωνικών και κάθε άλλου είδους φύσης και μορφής δικαιωμάτων των ατόμων στο φάσμα του αυτισμού και των οικογενειών τους καθώς και η ενίσχυση της θέσης τους και της προσφοράς τους στην κοινωνία μέσω της πλήρους και δυναμικής, κοινωνικής, μορφωτικής και οικονομικής ενσωμάτωσης σε αυτή.

Ευχόμαστε να μην ισχύουν τα καταγγελλόμενα και να πρόκειται για παράλειψη ή παρερμηνεία των δημόσιων λειτουργών, οι οποίοι οφείλουν να τηρούν απαρέγκλιτα την νομοθεσία και να αποτελούν στήριγμα και όχι τροχοπέδη, για τα παιδιά στο φάσμα του αυτισμού και τις οικογένειες τους, οι οποίες αντιμετωπίζουν ήδη την εξαιρετικά δύσκολη καθημερινότητα που επιφέρει η αόρατη αναπηρία του αυτισμού.

Στην περίπτωση που ισχύουν όμως, ενημερώνουμε τους υπεύθυνους ότι με τις ενέργειές τους παραβιάζονται η ισχύουσα εθνική νομοθεσία, η αντίστοιχη Κοινοτική νομοθεσία της Ε.Ε περί των Δικαιωμάτων παιδιών με αναπηρίες και κατά συνέπεια τα Συνταγματικά και Ανθρώπινα Δικαιώματα του παιδιού στην Υγεία και την Εκπαίδευση. Τα Δικαιώματα αυτά ως Δημόσιοι λειτουργοί έχουν ορκιστεί να υπερασπίζονται, πράγμα που τους καλούμε να τηρήσουν από την Δημόσια θέση τους.

Για τους λόγους αυτούς και με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον του προστατευόμενου μέλους του Σωματείου μας, καλούμε τους εμπλεκόμενους να ολοκληρώσουν άμεσα την εγγραφή του μαθητή στην Β’ τάξη της εν λόγω σχολικής μονάδας, όπως αυτό προβλέπεται ρητά από την Ελληνική Νομοθεσία.

Για το ΔΣ,

Η Πρόεδρος
Ξανθίππη Μπαλλή