Δήμος Καστοριάς: Aπομάκρυνση αδέσποτων σκύλων από το Μαθιουδάκη

Ο Δήμος Καστοριάς μετά από χρόνια απαίτηση των κατοίκων στην περιοχή πλησίον του στρατοπέδου Μαθιουδάκη και έχοντας σαν γνώμονα την ευζωία των αδέσποτων ζώων, την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019 προχώρησε στην απομάκρυνση των αδέσποτων ζώων που υπήρχαν εντός των εγκαταλελειμμένων κτιρίων.

Τα ζώα κατευθύνθηκαν εντός του δημοτικού καταφυγίου, προκειμένου να τα διαχειριστούν οι συμβεβλημένοι με τον Δήμο κτηνίατροι, να μπορούν να σιτίζονται καθημερινά και να διαβιούν σε υγιές περιβάλλον.

Οι συνθήκες στις οποίες ζούσαν τα ζώα ήταν τραγικές παρά το γεγονός ότι φιλόζωοι πολίτες ήταν υπεύθυνοι για τη σίτιση και τις συνθήκες διαβίωσης τους. Όσοι επιθυμούν μπορούν να προσέλθουν στο δημοτικό καταφύγιο και να τα υιοθετήσουν. Σε διαφορετική περίπτωση θα επανενταχθούν σταδιακά στο φυσικό τους περιβάλλον όπως ο νόμος ορίζει.

Τα κτίρια από τα οποία απομακρύνθηκαν τα ζώα θα καθαριστούν από τις υπηρεσίες του Δήμου και θα σφραγιστούν προκειμένου να μην υπάρχει δυνατότητα να ξαναδημιουργηθεί το ίδιο φαινόμενο.