Οι αποφάσεις για την επαναλειτουργία της Φιλαρμονικής Καστοριάς

Οι αποφάσεις της 18ης Συνεδρίασης του Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης, Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου Καστοριάς για την επαναλειτουργία της Φιλαρμονικής του Δήμου Καστοριάς:

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου
Αποφασίζει ομόφωνα

  1. Στην πρόσκληση υποβολής προσφοράς δεν θα υπάρχει ο όρος της εντοπιότητας.
  2. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια δύο χρόνια και η αμοιβή θα ανέρχεται σε 9.300,00€ με ΦΠΑ ετησίως , όπως αυτό θα περιγράφεται στην τεχνική έκθεση.
  3. Δημιουργείται επιτροπή αποτελούμενη από τους: Ρήμο Αθανάσιο, Γκαρά Χριστίνα και Αμανατίδου Χριστίνα , προκειμένου να αξιολογήσει τις προσφορές που θα κατατεθούν και να προχωρήσει ηδιαδικασία ανάθεσης και σύμβασης.
  4. Να γίνει αίτημα στον Δήμο Καστοριάς για την παραχώρηση χώρου , στον οποίο θα παραδίδονται τα μαθήματα της φιλαρμονικής και κατά προτεραιότητα να ζητηθεί η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο μουσικό γυμνάσιο).

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 53/2020 (δείτε την απόφαση ΕΔΩ)

aboutKastoria