Η νέα επιτροπή διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου Καστοριάς

Επιτροπή διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Καστοριάς

1. Κορεντσίδης Ιωάννης – Δήμαρχος, Πρόεδρος
2. Τόσκος Πέτρος – Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας, Αναπληρωτής Πρόεδρος
3. Λιάμης Θεόδωρος – Δημοτικός Σὐμβουλος Πλειοψηφίας
4. Θεοχάρη – Παπαδάµου Όλγα – Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας
5. Δάγγας Παναγιώτης – Δημοτικός Σύμβουλος μειοψηφίας
6. Μόσχος Γεώργιος – Δημοτικός Σύμβουλος μειοψηφίας
7. Δούφλια Αναστασία – Δημοτική Σύμβουλος μειοψηφίας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Δοκόπουλος Πέτρος – Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας
2. Κορεντσίδου Εριφίλη – Δημοτική Σύμβουλος πλειοψηφίας
3. Φούκη – Λιάμη Αλεξάνδρα – Δημοτική Σύμβουλος πλειοψηφίας
4. Λίτσκας Διονύσιος – Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας
5. Χρηστάκη Ειρήνη – Δημοτική Σύμβουλος μειοψηφίας
6. Παπαδοπούλου Χρυσοβαλάντου – Δημοτική Σύμβουλος μειοψηφίας
7. Παύλου Κωνσταντίνος – Δημοτικός Σύμβουλος μειοψηφίας