Κάποτε στην Καστοριά – (video)

Κάποτε στην Καστοριά!
Γιατί πρέπει να κάνουμε πειράματα σε αυτήν την Πόλη και να είμαστε τόσο κοντόφθαλμοι και κακοί?
60.000 κόσμος τότε σε 40 μέρες!
Φέτος θα ξεπερνούσαμε τις 500.000 στο ίδιο διάστημα.
Άλλες πόλεις ξεπέρασαν το εκατομμύριο.
Τώρα έμειναν 3 και κούκος.

ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΓΙΑΤΙ!!

Bill Karastergios

Δείτε το βίντεο