Συνάντηση των γουνοποιών που δεν χρηματοδοτήθηκαν από κανένα πρόγραμμα

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 15 Μαΐου στο ενυδρείο Καστοριάς συγκέντρωση των γουνοποιητικών επιχειρήσεων που εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας και το εμπάργκο πώλησης γουναρικών στις εμπλεκόμενες χώρες απο την Ε.Ε, δεν έχουν ενταχθεί σε απολύτως κανένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα αποζημίωσης.!!

Παρουσία των προέδρων των επιμελητηρίων Καστοριάς κ.Καραταγλίδη και Κοζάνης κ.Μητλιάγκα και συντονιστή της συζήτησης τον Δημήτρη Εμμανουηλίδη (μέλος επιτροπής αγώνα μαζί με τον Θεόδωρο Μαλεγκάνο και Άγγελο Σκόδρα), τέθηκαν σε διαβούλευση οι επεξεργασμένες προτάσεις όλων των φορέων της γούνας για το δίκαιο αίτημα στήριξης.

Οι προτάσεις που απεστάλησαν στην Μαρία Αντωνίου από τα επιμελητήρια Καστοριάς και Κοζάνης:

Προτάσεις για την Πρόσκληση 2Β

1  ​ΑΔΕΙΑ

Να έχουν δικαίωμα υποβολής επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν άδεια λειτουργίας, με αίτηση στο notify business και στο εξάμηνο να τηρηθούν τα συμφωνηθέντα.

2  ​ΚΑΔ

 • Να έχουν δυνατότητα υποβολής επιχειρήσεις οι οποίες έχουν επιλέξιμο ΚΑΔ βάση της πρόσκλησης, χωρίς τον διαχωρισμό αν είναι κύριος, δευτερεύον ή αυτός με τα μεγαλύτερα έσοδα. Να εξαιρεθούν τα έσοδα από ΚΑΔ μη επιλέξιμους
 • Εισαγωγή των ΚΑΔ που δεν ήταν επιλέξιμοι στην πρόσκληση 2 και αφορούν αμιγώς τον κλάδο.
  • Σχεδιαστές Μόδας
  • Καθαριστήρια Γούνας
  • Εμπορία Υλικών Γούνας
  • Εκτροφή γουνοφόρων ζώων
  • Υπηρεσίες Επισκευής Γουναρικών
  • Λιανικό Εμπόριο Γουναρικών

3)  ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Σε περίπτωση που το ύψος των συνολικών δηλωθέντων εξόδων είναι μικρότερο των 40.000€ οι επιχειρήσεις (ανεξάρτητα από την ημερομηνία έναρξής τους) να λαμβάνουν κατ’ αποκοπή ποσό 20.000 €.

4)  ΕΤΟΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΗΣ

α)

 • Έτος βάσης να είναι το 2022
 • Έτος Σύγκρισης για την Μείωση Τζίρου να είναι το 2017 ή το 2018 ή το 2019 κατεπιλόγή της επιχείρησης.

β)

 • Να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών έτους βάσης και σύγκρισης, σε ποσοστό 5%.
 • Οι επιχειρήσεις με γουνοποιητικό ΚΑΔ που δεν εμφανίζουν τη μείωση τζίρου 5% να έχουν δικαίωμα υποβολής στο ελάχιστο ποσό της επιδότησης.
 • Οι Γουνοποιιτικές επιχειρήσεις που άνοιξαν εντός του 2020 και έως σήμερα να μπαίνουν στο ελάχιστο ποσό της επιδότησης.
 • Γουνοποιιτικές Επιχειρήσεις που έκλεισαν μετά την κρίση να έχουν δυνατότητα να έχουν δικαίωμα υποβολής στο ελάχιστο ποσό της επιδότησης με την προϋπόθεσε επανέναρξης της επιχείρησης και διατήρησης για 2 έτη.
 • Γουνοποιιτικές Επιχειρήσεις οι οποίες αποδεδειγμένα αποτελούν συνέχεια λόγω μεταβίβασης παλαιών και αποτελούν συνέχεια, να ληφθεί υπόψη η ιστορικότητα τους και να έχουν δικαίωμα υποβολής

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 • Επιχειρήσεις οι οποίες εντάχθηκαν στο 1Ο και στο 2Ο πρόγραμμα και έχουν λαβει λιγότερα χρήματα από το κατώτατο ποσό που θα οριστεί στη 2Β πρόσκληση να έχουν δικαίωμα υποβολής για την κάλυψη της διαφοράς.
 • Για την περίπτωση μη κάλυψης του προϋπολογισμού βάση των ανωτέρων τροποποιήσεων, για τα εναπομείναντα κεφάλαια, να ισχύσει η διαδικασία υπολογισμού της αποζημίωσης όπως περιγράφεται στην δεύτερη πρόσκληση.

May be an image of 3 people and people studyingMay be an image of 5 peopleMay be an image of 3 people and hospital