Οι Γάλλοι προστατεύουν τα Αρχαία Ελληνικά – εμείς;

Γάλλοι ιστορικοί, αρχαιολόγοι και φιλόλογοι με πρόταση που προέκυψε από συνέδριο τους στη Γαλλία ζήτησαν από την UNESCO να συμπεριληφθούν οι κλασικές αρχαίες γλώσσες (τα Ελληνικά και τα Λατινικά) στην άυλη πολιτισμική κληρονομιά τής Ευρώπης, ώστε να προστατευθούν και να διδαχθούν.

Την πρότασή τους υιοθέτησε ο υπουργός Παιδείας τής Γαλλίας, δηλώνοντας αποστομωτικά για τους αρχαιομάχους και χρησιμοθηριστές ότι οι αρχαίες αυτές γλώσσες δεν είναι ούτε νεκρές ούτε ελιτίστικες και ότι αντιθέτως αποτελούν τη βάση τής γνώσης των σύγχρονων σύγχρονων ευρωπαϊκών γλωσσών όπως η Γαλλική.

Αυτά όταν στην Ελλάδα υποβαθμίζεται βαθμηδόν με αποφάσεις τού υπουργείου Παιδείας η διδασκαλία τού αρχαίου ελληνικού λόγου και εξοβελίζονται από το σχολείο τα Λατινικά και για τις ανθρωπιστικές ακόμη σχολές.

Αν ξαναδιδαχθούν τα Αρχαία Ελληνικά στα σχολεία της Ευρώπης, όπου έχουν περιοριστεί στο ελάχιστον, θα προκύψουν δύο ευεργετικά αποτελέσματα:

α) θα είναι ισχυρό κίνητρο για νέους ανά την Ευρώπη να σπουδάζουν και πάλι τα Αρχαία Ελληνικά (αφού θα υπάρχει επαγγελματική διέξοδος) με αποτέλεσμα να ξανανοίξουν έδρες αρχαιοελληνικών σπουδών στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια που τώρα έχουν αποδεκατιστεί∙

β) θα βοηθήσουν σταδιακά στην αλλαγή τής εικόνας τής Ελλάδος στο εξωτερικό η οποία έχει τρωθεί βαθύτατα τόσο από την άγνοια των σύγχρονων Ευρωπαίων για το τι προσέφεραν οι Ελληνες διανοητές και τα ελληνικά κείμενα στον ευρωπαϊκό πολιτισμό (παλαιότερα γνώριζαν τον πολιτισμό μας στα σχολεία τους μέσω τής διδασκαλίας των Αρχαίων Ελληνικών και θαύμαζαν τους Ελληνες) όσο και από την ανυποληψία στην οποία περιεπέσαμε με τη βαθιά οικονομική κρίση η οποία ενίσχυσε την τελευταία δεκαετία κακόβουλες εκτιμήσεις περί αναξιότητας και ανικανότητας των Ελλήνων.

Γιώργος Μπαμπινιώτης – Protagon.gr