Τι γυρεύουν μια Ferrari και μια Lamborghini στην Καλλιθέα Καστοριάς;

Σήμερα ο Μπέτσκας συνάντησε τυχαία στη Καλλιθέα Καστοριάς τουρίστες, οι οποίοι έχασαν τον προσανατολισμό τους. Συγκεκριμένα δήλωσαν ότι η έλλειψη σήμανσης, τους οδήγησε να βρεθούν στο βουνό.

Ο Μπέτσκας βοήθησε να πάνε στον προορισμό τους. Αυτό δεν αναιρεί, όμως, το γεγονός ότι στην Καστοριά δεν αξίζει να μην υπάρχουν οι στοιχειώδεις τουριστικές υποδομές, όπως οι πινακίδες σήμανσης.