Προκηρύσσεται τελικά και η άγονη γραμμή Αθήνα – Καστοριά – Κοζάνη

Στην προκήρυξη των άγονων γραμμών που εκμεταλλευόταν μέχρι πρότινος η Astra Airlines και στη συνέχεια ανατέθηκαν στις Sky Express και Olympic Air προχωρά η ΥΠΑ.

Το υπουργείο Μεταφορών ενέκρινε τις προδιαγραφές για τις άγονες γραμμές Αθήνα – Κοζάνη – Καστοριά και Θεσσαλονίκη – Λήμνος – Ικαρία, με μέγιστο καταβλητέο οικονομικό αντιστάθμισμα ετησίως 1.384.000 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ.

Όσον αφορά στην ελάχιστη συχνότητα πτήσεων και προσφερόμενες θέσεις ανά γραμμή:

Α. Αθήνα – Κοζάνη – Καστοριά:

Αθήνα – Κοζάνη – Καστοριά – Αθήνα

Δύο (2) πτήσεις με επιστροφή εβδομαδιαίως, με ένα σύνολο 90 προσφερομένων θέσεων εβδομαδιαίως ανά κατεύθυνση, καθόλη τη διάρκεια του έτους.

Αθήνα – Καστοριά – Κοζάνη – Αθήνα

Μία (1) πτήση με επιστροφή εβδομαδιαίως, με ένα σύνολο 30 προσφερομένων θέσεων εβδομαδιαίως ανά κατεύθυνση, καθόλη τη διάρκεια του έτους.

Β. Θεσσαλονίκη – Λήμνος – Ικαρία

Τρεις (3) πτήσεις με επιστροφή εβδομαδιαίως, με ένα σύνολο 90 προσφερομένων θέσεων εβδομαδιαίως ανά κατεύθυνση, κατά τη χαμηλή περίοδο.

Τέσσερις (4) πτήσεις με επιστροφή εβδομαδιαίως, με ένα σύνολο 120 προσφερομένων θέσεων εβδομαδιαίως ανά κατεύθυνση, κατά τη μέση περίοδο.

Έξι (6) πτήσεις με επιστροφή εβδομαδιαίως, με ένα σύνολο 180 προσφερομένων θέσεων εβδομαδιαίως ανά κατεύθυνση, κατά την υψηλή θερινή περίοδο.

Όσον αφορά στους ναύλους: 

Η τιμή αναφοράς απλής διαδρομής οικονομικής θέσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ποσά που αναγράφονται κατωτέρω: ΓΡΑΜΜΗ Μέγιστη τιμή ναύλου χαμηλής και μέσης περιόδου Μέγιστη τιμή ναύλουυψηλής θερινής περιόδου
Αθήνα – Κοζάνη 60 75
Αθήνα – Καστοριά 70 80
Καστοριά – Κοζάνη 35 40
Θεσσαλονίκη – Λήμνος 65 75
Θεσσαλονίκη – Ικαρία 70 85
Λήμνος – Ικαρία 40 55

Όπως αναφέρει το υπουργείο Μεταφορών, εάν κανένας αερομεταφορέας δεν εκδηλώσει εγγράφως μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2020 στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας την πρόθεσή του για εκτέλεση τακτικών πτήσεων σε μία ή περισσότερες από τις ανωτέρω γραμμές και χωρίς οικονομικό αντιστάθμισμα, η Ελλάδα έχει αποφασίσει, στα πλαίσια της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 17 του Κανονισμού ΕΚ 1008/2008, να περιορίσει από 1ης Ιουλίου 2020 έως 30 Ιουνίου 2024 την πρόσβαση σε ένα μόνον αερομεταφορέα για κάθε μια ή περισσότερες από τις ανωτέρω γραμμές και να χορηγήσει, κατόπιν πρόσκλησης υποβολής προσφορών, το δικαίωμα εκμετάλλευσης των γραμμών αυτών από την 1η Ιουλίου 2020.

metaforespress

Διαβάστε ακόμα: Η κ.Τελιγριορίδου και η κ.Αντωνίου για την αεροπορική σύνδεση της Καστοριάς με την Αθήνα

Έκτος η Καστοριά και η Κοζάνη από την επιδότηση 12 άγονων αεροπορικών γραμμών