Ευχαριστήριο του Κέντρου Υγείας Καστοριάς προς συλλόγους, φορείς και ιδιώτες

Ευχαριστήρια Επιστολή

Το Κέντρο Υγείας Καστοριάς αισθάνεται την ηθική υποχρέωση να εκφράσει τις εγκάρδιες ευχαριστίες στους συλλόγους, φορείς και ιδιώτες:

  1. Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας
  2. Ελληνοαμερικάνικη “Ένωση Καστοριάς  ‘Ομόνοια”
  3. Επαγγελματικό Λύκειο Καστοριάς
  4. Κυριακίδου Καλλιόπη – Αντιπερτφερειάρχης Ενέργειας, Υποδομών κατ Περιβάλλοντος

για την προσφορά τούς σε ιατρονοσηλευτικό εξοπλισμό και υλικά ατομικής προστασίας, που συνέβαλλαν στην αντιμετώπιση της δύσκολης κατάστασης πού βιώσαμε όλοι για την καταπολέμηση της διάδοσης και αντιμετώπισης του Cονίd-19.

Ο Υπεύθυνος Συντονιστής
Επιστημονικής Λειτουργίας του ΚΥ. Καστοριάς,

Παράσχου Αθανάσιος