Το νέο Δ.Σ. του ΚΤΕΛ Καστοριάς

Γενική συνεδρίαση κι εκλογές είχαν οι μέτοχοι της ΚΤΕΛ Α.Ε Καστοριάς. Από την ψηφοφορία που διεξήχθη προέκυψε το  νέο διοικητικό συμβούλιο:

Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Καρανικολόπουλος (επανεκλογή)

Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Πιπέρης

Μέλη: 

  • Νικόλαος Λιούνης
  • Νικόλαος Λιάντσης
  • Αναστάσιος Μακρής