Το νέο Δ.Σ. του Οδοντιατρικού Συλλόγου Καστοριάς

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1026/88 “Περί Οδοντιατρικών Συλλόγων”, όπως αυτές ισχύουν μέχρι σήμερα, και μετά από τις αρχαιρεσίες στις 02-04-2022, προέκυψε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Οδοντιατρικού Συλλόγου Καστοριάς, Το ΟΠΟΙΟ συγκροτήθηκε σε σώμα.

Τα αποτελέσματα αφού επικυρώθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες-όργανα της πολιτείας, κοινοποιούνται στον τύπο. Σας γνωστοποιούμε ότι η σύνθεση που προέκυψε είναι η εξής:

1. Διοικητικό Συμβούλιο

  • Πρόεδρος: Κοσμάς Βαρσάμης
  • Αντιπρόεδρος: Ιωάννης-Φίλιππος Δημητριάδης
  • Γενικός Γραμματέας: Νικόλαος Γιοβάνης
  • Ταμίας: Στυλιανή Ζυμάρα
  • Μέλος: Ζωή Καραγεωργίου

2. Αντιπρόσωπος στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία

  • Αντιπρόσωπος ΕΟΟ: Κοσμάς Βαρσάμης
  • Αντιπρόσωπος ΕΟΟ: Χρήστος Μπάγγος

3. Εξελεγκτική Επιτροπή

  • Ελεγκτής: Αθανάσιος Σιδέρης
  • Ελεγκτής: Βασίλης Στεργιόπουλος

4. Πειθαρχικό Συμβούλιο

  • Παντελής Παπαφιλίππου

Για τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Καστοριάς

Κοσμάς Βαρσάμης