Τρεις θέσεις εργασίας στην Αντιπεριφέρεια Καστοριάς

Η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΣΟΧ 3/οικ.156441/26-09-2023 (ΑΔΑ:ΨΣ837ΛΨ-Φ18) Ανακοίνωσή της, πρόκειται να προσλάβει με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων από την υπογραφή της Σύμβασης έως και 18-02-2024, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, μετά τις εκτεταμένες ζημιές που προκλήθηκαν από τις συνεχόμενες πλημμύρες, γεγονός που οδήγησε στην «Κήρυξη σε έκτακτη ανάγκη των Δήμων Καστοριάς και Άργους Ορεστικού της Π.Ε. Καστοριάς.

Ο αριθμός των θέσεων κατά ειδικότητα, του προσωπικού αυτού, έχει ως εξής:

1) Κλάδος ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (ειδικότητα ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου ), δύο (2) θέσεις.

2) Κλάδος ΔΕ Οδηγών (ειδικότητα ΔΕ Οδηγών), μία (1) θέση.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 27 Σεπτεμβρίου 2023 και λήγει στις 3 Οκτωβρίου 2023.

Δείτε εδώ το υπόδειγμα της αίτησης