Ο συγκλονιστικός αγώνας των πτηνών να επιβιώσουν στην λίμνη της Καστοριάς

Η παγωμένη λίμνη Καστοριάς είναι ένα εντυπωσιακό θέαμα ωστόσο δημιουργεί πρόβλημα στην ορνιθοπανίδα της περιοχής.

Εξαιτίας της παγωνιάς μεγάλα τμήματα της επιφάνειας της πάγωσαν, δημιουργώντας τεράστια προβλήματα για όλους τους φτερωτούς κατοίκους της.

Οι φωτογραφίες του Στέλιου Σπανού απεικονίζουν την τρομερή τους θέληση, προκειμένου να μπορέσουν να εξασφαλίσουν τροφή για την επιβίωσή τους.