Ανακοινώθηκαν τα ονόματα 7 προσληφθέντων στον Δήμο Καστοριάς

Δημοσιεύτηκαν στη Διαύγεια τα ονόματα των 7 προσληφθέντων στον Δήμο Καστοριάς με συμβάσεις ΙΔΟΧ.

Η απόφαση του Δήμου Καστοριάς:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Προσλαμβάνουμε με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), για την κάλυψη κατεπειγουσών αυξημένων αναγκών, για την πρόληψη της εμφάνισης και διασποράς κορωνοϊού COVID19, τους παρακάτω ανά ειδικότητα υπαλλήλους: