Τι σημαίνουν οι αριθμοί στα αυγά – Πώς θα καταλάβετε ότι είναι ελληνικά

Γνώριζες πως όλα τα αυγά που πωλούνται στις λαϊκές πρέπει να φέρουν σφραγίδα ταυτοποίησης που αποτελείται από αριθμούς και γράμματα.

Τι σημαίνουν όμως αυτοί οι αριθμοί και πως αποκωδικοποιείται η σφραγίδα που υπάρχει στο κέλυφος των αυγών ;

Ο πρώτος αριθμός, υποδηλώνει τη μέθοδο εκτροφής. Οσο πιο μικρός, τόσο πιο καλά.

0 = Βιολογικά
1 = Ελεύθερης βοσκής
2= Αχυρώνα ή δαπέδου με στρωμνή
3= Κλωβοστοιχίας ( έχουν απαγορευτεί στην Ε.Ε )

Στη συνέχεια ακολουθούν δυο γράμματα, που υποδηλώνουν τη χώρα παραγωγής. Για την Ελλάδα EL

Στη συνέχεια ακολουθούν οι αριθμοί που αφορούν τη μονάδα παραγωγής, τον θάλαμο παραγωγής, τον κωδικό παρτίδας και δεν έχουν μεγάλη αξία για τον καταναλωτή.

Όλα τα αυγά που αγοράζουμε συσκευασμένα έχουν στο κέλυφός τους έναν κωδικό και καλό είναι να ξέρετε να διαβάζετε γιατί κρύβουν κάποιες πολύ χρήσιμες πληροφορίες.

Ακριβώς κάτω από τη σειρά αυτή είναι πιθανό να υπάρχουν και άλλοι αριθμοί που δηλώνουν την ημερομηνία λήξης των αυγών, η οποία δε μπορεί να ξεπερνά τις 30 μέρες από την ημερομηνία συσκευασίας.

Στο ψυγείο μπορείτε να τα διατηρήσετε για 3 – 5 εβδομάδες το αργότερο

Τί πρέπει να αναγράφεται στη συσκευασία των αυγών σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

-Κατηγορία: ΑΑ / Α / Β
-Αριθμός Αυγών στην συσκευασία
-Βάρος Αυγών
-Ημερομηνία Ανάλωσης
-Αριθμός Ωοσκοπικού κέντρου που ελέγχθηκαν τα αυγά
-Ονομασία του κέντρου Συσκευασίας / διεύθυνση / τηλέφωνο
-Χρόνος διατήρησης στο ψυγείο μετά την αγορά

Μεγέθη αυγών:

S Μικρά αυγά εώς 53 γρ.
M Μεσαία αυγά 53-63 γρ.
L Μεγάλα αυγά 63-73 γρ.
XL Πολύ μεγάλα αυγά άνω των 73 γρ.