Δυτική Μακεδονία: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα “Εξοικονομώ Κατ’οίκον”

Ολοκληρώνεται σήμερα το πρόγραμμα υποβολής αιτήσεων για το Εξοικονομώ κατ’οίκον 2019,  με το άνοιγμα της πλατφόρμας για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν αίτηση ένταξης στο Εξοικονομώ κατ’οίκον μέσω της ειδικής ιστοσελίδας και της ειδικής πλατφόρμας του προγράμματος ( http:// exoikpnomisi.ypen.gr) όπου και θα ελέγχουν αν τηρούν τα κριτήρια.

Οι αιτήσεις γίνονται μόνο ηλεκτρονικά και επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης.

Μετά τη σύνδεση του χρήστη στο πληροφοριακό σύστημα ακολουθούν η καταχώριση οικονομικών στοιχείων και ακινήτου, συμπληρώνονται τα στοιχεία του Α’ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, οι προτεινόμενες παρεμβάσεις, αναρτώνται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και δηλώνεται το χρηματοδοτικό σχήμα( ίδια κεφάλαια /δάνειο) με το οποίο ο χρήστης επιθυμεί να μπει στο πρόγραμμα.