Δ. Κοζατσάνη: “Δουλεύουν όλες οι δομές, με δυσκολίες μεν, αλλά δουλεύουν με ψυχή και δουλεύουν σωστά”

Νοιώθω,την ανάγκη, να γράψω προς όλους εσάς.

Εδώ και αρκετές ημέρες , βομβαρδίζεται, με αρνητικά σχόλια, η υγειονομική δομή του νομού μας [λείπει προσωπικό…., λείπει υλικό…… λείπει….. λείπει….], δίνοντας την εντύπωση , ότι τίποτε δεν λειτουργεί σωστά, στις εν λόγω δομές. Αυτό δεν είναι αληθές, είναι ψευδές. Δουλεύουν όλες οι δομές, με δυσκολίες μεν, αλλά δουλεύουν, με ψυχή και δουλεύουν σωστά.
Δεν είμαι αντίθετη, στο να δ ι ε κ δ ι κ ο ύ μ ε
-ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και
-κατάλληλο εξοπλισμό[κυρίως μάσκες].
Αυτό όμως, ΔΕΝ σημαίνει
-ότι, οι κουρασμένοι μας γιατροί και νοσηλευτές, δεν νοσήλευσαν και συνεχίζουν να νοσηλεύουν,ολόσωστα, τους πολίτες που τους χρειάζονται και
-ότι, δεν βρήκαμε εναλλακτικούς τρόπους προστασίας [χρήση μασκών αγροτών με φίλτρα και άλλες ασπίδες προσώπου-δωρεές ιδιωτών], μέχρι να προμηθευτούμε τις κατάλληλες, που ξέραμε ότι έρχονταν.
Διεκδικούμε,γιατί θα κουραστούμε σε βάθος χρόνου,διεκδικούμε, για να μην προκύψει έλλειψη υλικού.
Α λ λ ά, μην υ π ο β ι β ά ζ ο υ μ ε, σας παρακαλώ, την παρεχόμενη υγεία ,προς τους συμπολίτες μας, από το Κ.Υ. μας, από τους ιδιώτες μας, από το νοσοκομείο μας και από τα γειτονικά μας νοσοκομεία [τα τυχόν προβλήματα λύνονται].
Αυτή την στιγμή, χρειάζεται ομοψυχία, ο ένας να βοηθάει τον άλλον, έστω και ηθικά, και εφόσον υπάρχει [π ο υ  υ π ά ρ χ ε ι] η διάθεση για προσφορά από όλους μας [είτε είναι υγειονομικοί, είτε αυτοδιοικητικοί, είτε αστυνομικοί, είτε σύλλογοι, είτε ιδιώτες, επιχειρήσεις, εθελοντές και τόσοι άλλοι] α ς  μ ε ί ν ο υ μ ε  σ’ αυτό, για να κρατήσουμε υψηλά ,το ηθικό των συμπολιτών μας, που τόσο το χρειάζονται.
Δεν είναι κανένας μόνος του. Εμείς, έχουμε εσάς (την αγάπη σας) και εσείς, έχετε όλους εμάς.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ και ένα μεγάλο μπράβο, για την αξιοπρεπή παρουσία όλων ΣΑΣ….

Δέσποινα Κοζατσάνη