Τι είναι το θεατρικό παιχνίδι και τι προσφέρει στα παιδιά;

Τα παιδιά έχουν όλο και  λιγότερο χρόνο να παίξουν να επικοινωνήσουν να εκτονωθούν μέσα από το παιχνίδι αλλά και ταυτόχρονα να αναπτύξουν τις γνώσεις τους και τις ικανότητες του.
Το θεατρικό παιχνίδι είναι μια βιωματική δραστηριότητα, όπου τα παιδιά μέσα από την μίμηση, τη κίνηση, τη μουσική εκφράζονται και επικοινωνούν με ένα διαφορετικό τρόπο.
Το παιδί μπορεί να εκφραστεί δημιουργικά και να ενισχύσει τη σκέψη του, τα συναισθήματα του και τη φαντασία του. Μέσα από το  θεατρικό παιχνίδι προσεγγίζεται και αναλύεται η ανθρώπινη συμπεριφορά.
Τα παιδιά μαθαίνουν να έρχονται σε επαφή με καταστάσεις από την καθημερινότητα τους.
Μέσα από τη δημιουργία μιας ιστορίας-παραμυθιού σταδιακά συνειδητοποιούν τα όρια της φαντασίας και του πραγματικού. Το θεατρικό παιχνίδι ταυτίζεται με τη δραματοποίηση ή τη δημιουργία φανταστικών καταστάσεων και τη δράση μέσα σε αυτές.
Η έμφαση δίνεται περισσότερο στη διαδικασία και όχι στο αποτέλεσμα.

Τα παιδιά μέσα από τη συμμετοχή τους στο θεατρικό παιχνίδι:

 • έρχονται σε «γνωριμία» με το κόσμο και τα προβλήματα που τους περιβάλλουν μαθαίνοντας να βρίσκουν μόνα τους λύση σε ότι τους απασχολεί
 • αναπτύσσουν διάφορες ικανότητες, όπως κοινωνικότητα, σεβασμό, δημιουργικότητα, αίσθημα ευθύνης, συνεργασία, πρωτοβουλία
 • καταφέρνουν να  επικοινωνούν, να μοιράζονται, να καταλαβαίνουν τον κόσμο μέσα στον οποίο ζουν
 • αναπτύσσουν σταδιακά τη δυνατότητα της αυτοέκφρασης (λεκτικής και μη λεκτικής)  και του αυτοέλεγχου των συναισθημάτων και της συμπεριφοράς
 • διασκεδάζουν ενώ παράλληλα ενισχύεται η αισθητική καλλιέργεια, η γλωσσική ανάπτυξη, η ψυχική εκτόνωση, η καταπολέμηση της δειλίας και κατά επέκταση τονώνεται η αυτοπεποίθηση τους.

Το θεατρικό παιχνίδι απευθύνεται σε νήπιαπαιδιά και εφήβους και περιλαμβάνει :

 • Ασκήσεις γνωριμίας, ασκήσεις εμπιστοσύνης
 • Διάφορες τεχνικές γνωριμίας με το θέατρο ανάλογα με τους στόχους που έχουν τεθεί για τη κάθε ομάδα παιδιών
 • Παιχνίδια , σωματική έκφραση, παντομίμα
 • Επιλογή μιας ιστορίας και δραματοποίηση της ιστορίας αυτής
 • Ανάλυση μύθων, παραμυθιών
 • Χρήση αντικειμένων για τη δημιουργία ρόλων και σκηνικών

Σκοπός του θεατρικού παιχνιδιού είναι να βοηθήσει τα παιδιά να οργανώσουν δημιουργικά και να εξωτερικεύουν τις προσωπικές τους εμπειρίες, ιδέες και συναισθήματα. Τα παιδιά μπορούν να δουν το κόσμο διαφορετικά, να γυρίσουν σε γεγονότα που διαδραματίστηκαν στο παρελθόν και να τα γνωρίσουν μέσα από το παιχνίδι.
Εκεί τα παιδιά λειτουργούν σαν να είναι κάποιος άλλος, μπορούν να κρυφτούν πίσω από το ρόλο και να αντιμετωπίσουν τις καταστάσεις εντελώς διαφορετικά απ’ ότι συνήθως.
Τα παιδιά θα γνωρίσουν πρώτα από όλα τον εαυτό τους (αυτογνωσία) μέσα στην ομάδα και θα μάθουν έτσι να επικοινωνούν πιο αποτελεσματικά με τα υπόλοιπα παιδιά της ομάδας.

Αθηνά Φανίδη
Ψυχοπαιδαγωγός, Μsc